Browsing Category

Featured

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ: ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ବେ ଚାରିଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଜର୍ମାନୀ ବିଦା, ନକ୍ ଆଉଟ୍‌ରେ ଜାପାନ ଓ…

ଦୋହା: ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ବେ ଚାରିଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଜର୍ମାନୀ ଫିଫା ବିଶ୍ଵକପରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି । ଜର୍ମାନୀ ନିଜ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଇ' ମ୍ୟାଚ୍ ରେ…