ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସ: ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ

॥ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ॥

ପିତୁ ବନଦେବ ମାତୁ ବନଦେବୀ । ମୃଗ ଚରଣ ସରୋରୁହ ସେବୀ ॥ ଅଂତହୁଁ ଉଚିତ ନୃପହି ବନବାସୂ । ବୟ ବିଲୋକି ହିୟଁ ହୋଇ ହରାଁସୂ ॥

ଭାବାର୍ଥ :- ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ପୁଣି କହିଲେ, ବଣର ଦେବତା ତୁମର ପିତାଙ୍କ ସମାନ ହେବେ ଆଉ ବନଦେବୀ ତୁମର ମାତା ହେବେ । ବଣର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତୁମର ଚରଣ ଅମଳର ସେବକ ହେବେ । ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷରେ ବନବାସରେ ଯିବା ହିଁ ଉଚିତ୍ । କେବଳ ତୁମର କୋମଳ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ।

Comments are closed.