ଗୀତା ଉପଦେଶ: ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବଦ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଦରେ କ୍ଷର ଅଟେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଅଟେ

ଗୀତା ଉପଦେଶ: ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବଦ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଦରେ କ୍ଷର ଅଟେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଅଟେ।

ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କ୍ଷର ଏବଂ ଅକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି:

ଯଦକ୍ଷରଂ ବେଦବିଦୋ ବଦନ୍ତି
ବିଶନ୍ତି ଯଦ୍ଦ୍ୟତୟୋ ବିତରାଗାଃ ।
ଯଦିଚ୍ଛନ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଂ ଚରନ୍ତି
ତତ୍ତେ ପଦଂ ସଙ୍ଗ୍ର୍ରହେଣ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟେ ।।୧୧।।

ବେଦରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେକ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ହେଲା: ସତ୍‌, ଅଭ୍ୟାକୃତ୍‌, ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଦେବ, ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନ, ପୁରୁଷ ଇତ୍ୟାଦି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ତାଙ୍କର ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଅଛି । ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ‘ଅବିନଶ୍ୱର’ ।

Comments are closed.