Browsing Tag

Puri Atharanala

ରହସ୍ୟମୟ ପୁରୀର ଅଠରନଳା

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସେତୁ ବା ପୋଲକୁ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ତାହାକୁ ଲୋକ ମୁଖରେ ' ଅଠରନଳା ' କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଉଡୁଥିବା ପତିତପାବନ ବାନା ଓ ନୀଳଚକ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଠରନଳା ପୋଲ କେବେ…